ขอเชิญใช้บริการชุดนักอ่าน


Warning: getimagesize(uploads/news/170912103837_001_504_IfsV47WL.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in C:\www\clm_new\news_read.php on line 227


รายละเอียด :

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา จัดให้มีบริการยืมชุดนักอ่าน ประกอบด้วยโต๊ะญี่ปุ่น พร้อมเบาะรองนั่ง สร้างบรรยากาศเสมือนนั่งอ่านหนังสืออยู่ที่บ้าน นักศึกษาที่สนใจใช้บริการ กรุณาติดต่อขอยืมได้ที่เคาน์เตอร์ยืมคืน ชั้น 2 .............................................................
โดย :    วันที่ประกาศ : 12/09/2560