ขอแนะนำฐานข้อมูล ThaiJO


Warning: getimagesize(uploads/news/170911135854_001_503_anWTgT8P.png) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in C:\www\clm_new\news_read.php on line 227


รายละเอียด :

Thai Journals Online เป็นระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย เป็นแหล่งรวมวารสารวิชาการที่ผลิตในประเทศไทยทุกสาขาวิชา ทั้งสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้สนใจเข้าใช้งานได้จากลิ้งค์นี้ http://clm.wu.ac.th/reference_database.phpแล้วเลือกฐาน Thai Journals Online (ThaiJO)  หรือ URL: https://www.tci-thaijo.org สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 075-673335 อีเมล์ wulibrary@gmail.com.............................................................
โดย :    วันที่ประกาศ : 11/09/2560