Search Library Resource
Search Online Database


  ช่วงปิดภาคการศึกษา   จันทร์ - ศุกร์     เวลา 08.30 น. - 16.30 น.  
       (29 มีนาคม - 5 พฤษภาคม 2557)   เสาร์ - อาทิตย์  วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ  
  ช่วงเปิดภาคการศึกษา   จันทร์ - ศุกร์     เวลา 08.30 น. - 21.00 น.  
      เสาร์ - อาทิตย์  เวลา 10.00 น. - 18.00 น.  
  ช่วง 3 สัปดาห์ก่อนสอบและ   จันทร์ - ศุกร์     เวลา 08.30 น. - 24.00 น.  
       สอบปลายภาค   เสาร์ - อาทิตย์  เวลา 10.00 น. - 24.00 น.  
 

 

e-Tutor
สื่อการสอนออนไลน์

mLearning - Moodle
บทเรียนออนไลน์

Senior Project &
Thesis Corner

มุมโครงงานและ
วิทยานิพนธ์

Testing Data Warehouse
คลังข้อสอบเก่า
ออนไลน์
WU Stock Photo
คลังภาพมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์
Checkpoint SRE 100
คะแนนสะสมการออก
กำลังกายของนักศึกษา
มวล.

LIGORNET
ห้องสมุดเครือข่าย
สารสนเทศ นครศรีฯ

PULINET
ข่ายงานห้องสมุด
มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค

PULINET UNION
ยืม-คืนร่วมกันระหว่าง
ห้องสมุดสมาชิก

PULINET
วิชาการ ครั้งที่ 3
TSWG
คณะทำงานฝ่ายบริการ
สารนิเทศ
ห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษา

คณะทำงานฝ่ายวารสาร
และเอกสาร

ห้องสมุดสถาบันอุดม
ศึกษา

TCU
เครือข่ายเพื่อการพัฒนา
อุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน (C9)

Moral Center Thailand
ศูนย์คุณธรรม
TKC
คลังความรู้และ
สื่อประสม


TCI
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิง
วารสารไทย

IRC 
บริการข้อมูลทาง
อีเมล์ฟรีจากศูนย์ข้อมูล 
สถานทูตสหรัฐประจำ
ประเทศไทย
(English)
TK Park
อุทยานเพื่อการเรียนรู้

  เชิญอบรมสร้างเกมสำหรับเยาวชนตั้งแต่ชั้น ป.4-ม.3 รับสมัครถึง 21 เม.ย.นี้  (อ่าน 46)
  2 เมษายน 2557 : กิจกรรมอบรมการจัดรูปแบบบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote Basic  (อ่าน 48)
  28 มีนาคม 2557 : กิจกรรมอบรมการจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote X4  (อ่าน 48)
  ศูนย์บรรณสารฯ ปิดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 8-11 เมษายน 2557  (อ่าน 77)
  แจ้งกำหนดส่งหนังสือคืนของคณาจารย์ภาคเรียนที่ 3/2556  (อ่าน 84)
  ผู้ใช้บริการสามารถรับแจ้งกำหนดส่งคืนหนังสือผ่าน hotmail ได้แล้ว   (อ่าน 53)
  ขอแจ้งเวลาให้บริการห้องสมุด ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 5 พฤษภาคม 2557  (อ่าน 116)
  เปิดให้บริการห้องสื่อการเรียนรู้ตามปกติในวันที่ 28 มีนาคม ตั้งแต่เวลา 16.00 น.  (อ่าน 51)

ดูทั้งหมด >>

ดูทั้งหมด >>
การตั้งค่า Proxy Server สำหรับการเข้าสืบค้นฐานข้อมูลห้องสมุด      ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
แนะนำบริการ birthday gift 
บริการตู้ล๊อคเกอร์
ข้อปฏิบัติในการใช้บริการตะกร้ารถเข็นหนังสือ
อัตราค่าบริการ ค่าปรับ และค่าเสียหายการใช้บริการ
     ศูนย์บรรณสารฯ 2555
การทำบัตรสมาชิกสำหรับสมาชิกประเภทสมทบและบุคคลทั่วไป
     ศูนย์บรรณสารฯ 2555
ระเบียบการให้บริการของศูนย์บรรณสารฯ 54
แนะนำเครื่อง Self Check
คู่มือแนะนำบริการ CLM
คู่มือการใช้งานบริการ IRDS
 

 

  Presentation 
  ศูนย์บรรณสารและสื่อ
  การศึกษา
  Presentation ฝ่าย
  ผลิตและพัฒนาสื่อ

ศบส. ได้รับรางวัล
หน่วยงานต้นแบบ
สถานที่ทำงานน่าอยู่ฯ
และหน่วยงานต้นแบบ
บริการดีเด่น ปี 2557

มรภ.ศรีสะเกษ
เยี่ยมชมบรรณสารฯ
อบรมการใช้ clicker นวัตกรรมส่งเสริม
การเรียนการสอน
Pulinet วิชาการ
ครั้งที่ 4
สัมมนาเรื่อง "ใช้ Social ยุคนี้ให้ ดี เด่น โดน"
เปิดมุมธรรมปัญญา โดย คุณวัชรา หงส์ประภัศร
นักเขียนพบนักอ่าน "นิ้วกลม"
29 ม.ค. 2557
WU Book and It Fair 2014
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับจากวันที่ 15 พฤษภาคม 2556
วันนี้ 17 คน
เมื่อวานนี้ 275 คน
เดือนนี้ 6636 คน
ปีนี้ 38547 คน
ทั้งหมด 97660 คน
[