Search Library Resource
EPlogo Search Online Database:

Keyword Title Author
ThaiLISlogo Search PULINET Catalog sharing:

Keyword Title Author


   ช่วง 3 สัปดาห์ก่อนสอบและ   จันทร์ - ศุกร์     เวลา 08.30 น. - 24.00 น.  
    สอบปลายภาค(1-29 กุมภาพันธ์ 2559)   เสาร์ - อาทิตย์  เวลา 10.00 น. - 24.00 น.  
   ช่วงปิดภาคการศึกษา   จันทร์ - ศุกร์     เวลา 08.30 น. - 16.30 น.  
      เสาร์ - อาทิตย์  วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ  
   ช่วงเปิดภาคการศึกษา   จันทร์ - ศุกร์     เวลา 08.30 น. - 21.00 น.  
      เสาร์ - อาทิตย์  เวลา 10.00 น. - 18.00 น.  
 

 

 

Photo&VIDEO@WU
วีดิทัศน์และภาพนิ่งของ ม. วลัยลักษณ์

e-Tutor
สื่อการสอนออนไลน์

mLearning - Moodle
บทเรียนออนไลน์

Senior Project &
Thesis Corner

มุมโครงงานและ
วิทยานิพนธ์

Testing Data Warehouse
คลังข้อสอบเก่า
ออนไลน์
WU Stock Photo
คลังภาพมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์
CLM Exhibition Online
นิทรรศการออนไลน์
Checkpoint SRE 100
คะแนนสะสมการออก
กำลังกายของนักศึกษา
มวล.

LIGORNET
ห้องสมุดเครือข่าย
สารสนเทศ นครศรีฯ

PULINET
ข่ายงานห้องสมุด
มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค

PULINET UNION
ยืม-คืนร่วมกันระหว่าง
ห้องสมุดสมาชิก

PULINET
วิชาการ ครั้งที่ 3
TSWG
คณะทำงานฝ่ายบริการ
สารนิเทศ
ห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษา

คณะทำงานฝ่ายวารสาร
และเอกสาร

ห้องสมุดสถาบันอุดม
ศึกษา

TCU
เครือข่ายเพื่อการพัฒนา
อุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน (C9)

Moral Center Thailand
ศูนย์คุณธรรม
TKC
คลังความรู้และ
สื่อประสม


TCI
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิง
วารสารไทย

IRC 
บริการข้อมูลทาง
อีเมล์ฟรีจากศูนย์ข้อมูล 
สถานทูตสหรัฐประจำ
ประเทศไทย
(English)
TK Park
อุทยานเพื่อการเรียนรู้

  ชวนน้องๆ มาดูหนังที่ศูนย์บรรณสารฯ  (อ่าน 22)
  บริการติดตั้งและแนะนำการใช้โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม EndNote X4  (อ่าน 19)
  สำนักพิมพ์ Cengage Learning เปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Academic OneFile และ National Geographic Virtual Library  (อ่าน 17)
  ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมวาเลนไลน์ "รักแล้วอ่าน อ่านแล้วรัก"   (อ่าน 21)
  อบรมเชิงปฏิบัติการ SKT สมาธิบำบัดในกิจกรรมHappy Soul “หัวใจพองโต ด้วย Soul cool โดยวิทยากร รศ. ดร. สมพร กันทรดุษฎี-เตรียมชัยศรี ในวันพุธที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙   (อ่าน 32)
  ศูนย์บรรณสารฯ ขยายเวลาให้บริการถึงเที่ยงคืน  (อ่าน 49)
  นักเรียนโครงการ YSC 2016 เยี่ยมชมห้องสมุด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  (อ่าน 106)
  ศูนย์บรรณสารฯ จัดอบรมให้แก่นักศึกษารายวิชา DIM-481 วิธีการวิจัยและสถิติสำหรับงานสารสนเทศ  (อ่าน 93)

ดูทั้งหมด >>

ดูทั้งหมด >>

ดูทั้งหมด >>
คู่มือการใช้งานระบบบบันทึกการเรียนการสอนออนไลน์ (e-Lecture      Recording)
คู่มือขั้นตอนตรวจสอบการยืม/ยืมต่อด้วยตนเอง/ค่าปรับ
แนะนำข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค PULINET (English)
การตั้งค่า Proxy Server สำหรับการเข้าสืบค้นฐานข้อมูลห้องสมุด      ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
แนะนำบริการ birthday gift 
บริการตู้ล๊อคเกอร์
ข้อปฏิบัติในการใช้บริการตะกร้ารถเข็นหนังสือ
อัตราค่าบริการ ค่าปรับ และค่าเสียหายการใช้บริการ
     ศูนย์บรรณสารฯ 2555
การทำบัตรสมาชิกสำหรับสมาชิกประเภทสมทบและบุคคลทั่วไป
     ศูนย์บรรณสารฯ 2555
ระเบียบการให้บริการของศูนย์บรรณสารฯ 54
แนะนำเครื่อง Self Check
คู่มือแนะนำบริการ CLM
คู่มือการใช้งานบริการ IRDS
 

 

  Presentation 
  แนะนำบริการยืม คืน
  ระหว่างห้องสมุด
  (PULINET)
  Presentation 
  ศูนย์บรรณสารและสื่อ
  การศึกษา
  Presentation ฝ่าย
  ผลิตและพัฒนาสื่อ
17 มกราคม 2559 นักเรียนโครงการ YSC 2016 เยี่ยมชม CLM
ศูนย์บรรณสารฯ จัด
อบรมให้ นศ.รายวิชา CRM-312 Seminar

คณะจาก ECU เยี่ยมชม CLM เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2558
ศบส.เข้าร่วมกิจกรรมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดคลองดิน
นร.วัดสโมสร มาร่วมกิจกรรมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์บรรณสารฯ
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับจากวันที่ 15 พฤษภาคม 2556
     วันนี้ 420      
     เมื่อวานนี้ 511      
     เดือนนี้ 4,602      
     ปีนี้ 18,029      
     ทั้งหมด 504,459      
[