ระบบแจ้งปัญหาและข้อเสนอแนะการใช้บริการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา สำหรับแจ้งปัญหา/ข้อเสนอแนะ เพื่อจัดเก็บข้อมูลและติดตามแก้ไขปัญหาให้กับผู้ใช้บริการ
สามารถ login เพื่อแจ้งปัญหาและข้อเสนอแนะ โดยใช้ user และ password ของแต่ละท่านที่เข้าใช้งาน internet ของมหาวิทยาลัย
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
© Copyright 2013 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา