หน้าหลัก บริการ SDI คืออะไร...อยากรู้คลิกเลย วิธีการขอใช้บริการ SDI ติดต่อเรา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
เข้าสู่ระบบ
Username::
Password::

 

 

คู่มือการใช้งานระบบ

 

>> Download <<

 

 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

 

 

สถิติผู้เข้าชม

คุณเข้าชมเป็นลำดับที่

Web Design Factory

สถิตินับตั้แต่ 15 มีนาคม 2553

บริการ SDI คืออะไร ?

   

        บริการเลือกเผยแพร่สารสนเทศเฉพาะบุคคล (Selective dessemination of Information Service : SDI Service) เป็นบริการสารสนเทศทันสมัยประเภทหนึ่งที่เน้นการคัดเลือกสารสนเทศที่ให้บริการ ต้องมีความเฉพาะเจาะจงกับความต้องการของผู้ใช้แต่ละคน

     ความแตกต่างระหว่างบริการสารสนเทศทันสมัยกับบริการเลือกสรรสารสนเทศเฉพาะบุคคล   คือผู้ให้บริการจะต้องทำหน้าที่คัดเลือกสารสนเทศว่าตรงกับความต้องการของผู้ใช้อย่างแท้จริงก่อนจะส่งสารสนเทศให้ถึงมือผู้ใช้ ดังนั้น ผู้ให้บริการเลือกสรรสารสนเทศเฉพาะบุคคลจึงได้รับสารสนเทศที่ตรงกับความต้องการ กลุ่มผู้ใช้บริการมักได้แก่ นักวิจัย นักวิชาการ

 

จุดเด่นของบริการ

 

  ผู้ใช้บริการสามารถแก้ไขปรับปรุงแฟ้มข้อมูลผู้ใช้ของตนเองได้ตลอดเวลาโดยไม่ ต้องเสียค่าใช้จ่าย
  ผู้ให้บริการจะเป็นผู้ส่งสารสนเทศที่คัดสรรตามความต้องการของผู้ใช้ โดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องเสียเวลาหาสารสนเทศนั้นๆ เอง
   สิ่งสำคัญที่จะสามารถให้บริการเลือกสรรสารสนเทศเฉพาะบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพประกอบด้วยปัจจัยหลายประการ เช่น คุณภาพของแฟ้มข้อมูลผู้ใช้ที่มีข้อมูลความต้องการของผู้ใช้อย่างครบถ้วน ซึ่งสถาบันบริการสารสนเทศมีความสามารถในการจัดทำแฟ้มข้อมูลผู้ใช้ได้ดีกว่า ผู้จัดจำหน่ายฐานข้อมูลที่ให้บริการเลือกสรรสารสนเทศเฉพาะบุคคล เนื่องจากสถาบันบริการสารสนเทศมีความใกล้ชิดกับผู้ใช้สามารถเรียนรู้ความต้องการและวิเคราะห์ความต้องการสารสนเทศของผู้ใช้ได้อย่างแม่นยำในการคัดเลือกสารสนเทศที่จะส่งให้ผู้ใช้อันเป็นวิธีหนึ่งที่จะสามารถดึงดูดผู้ใช้ ให้ใช้บริการเลือกสรรสารสนเทศเฉพาะบุคคลที่ให้บริการโดยสถาบันบริการ สารสนเทศ

 

 

 

 

 

Copyright @2010 By The Center for Library Resources and Educational Media
สอบถามรายละเอียดติดต่อ ฝ่ายบริการห้องสมุด หรือโทร 0-7567-3335, 0-7567-3338