หน้าหลัก บริการ SDI คืออะไร...อยากรู้คลิกเลย วิธีการขอใช้บริการ SDI ติดต่อเรา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
เข้าสู่ระบบ
Username::
Password::

 

 

คู่มือการใช้งานระบบ

 

>> Download <<

 

 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

สถิติผู้เข้าชม

คุณเข้าชมเป็นลำดับที่

Web Design Factory

สถิตินับตั้แต่ 15 มีนาคม 2553
วิธีการขอใช้บริการ SDI

ผู้ขอรับบริการสามารถติดต่อขอรับบริการได้โดยผู้ขอรับบริการเป็นผู้กำหนดเรื่อง ลักษณะของข้อมูลและประเภทของเอกสารที่ต้องการให้ติดตามสามารถสมัครขอรับบริการด้วยตนเองทาง   Website ได้ที่  http://clm.wu.ac.th/sdiservice

เจ้าหน้าที่จะทำการจัดส่งสารสนเทศให้ผู้ขอรับตามรูปแบบที่ผู้ใช้ต้องการ โดยผ่านทางอีเมล์หรือตามสถานที่ที่ผู้ขอรับบริการได้ระบุไว้ทันทีเมื่อได้รับสารสนเทศฉบับล่าสุด

 

ใครบ้างที่สามารถขอรับบริการ

 

 ผู้ขอรับบริการจะต้องเป็นอาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักวิจัยที่เป็นสมาชิกของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่มีความต้องการที่จะติดตามสารสนเทศในเรื่องต่างๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลทางการศึกษาค้นคว้าวิจัยและอื่นๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright @2010 By The Center for Library Resources and Educational Media
สอบถามรายละเอียดติดต่อ ฝ่ายบริการห้องสมุด หรือโทร 0-7567-3335, 0-7567-3338