หน้าหลัก บริการ SDI คืออะไร...อยากรู้คลิกเลย วิธีการขอใช้บริการ SDI ติดต่อเรา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
เข้าสู่ระบบ
Username::
Password::

 

คู่มือการใช้งานระบบ

 

>> Download <<

 

 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

สถิติผู้เข้าชม

คุณเข้าชมเป็นลำดับที่

Web Design Factory

สถิตินับตั้แต่ 15 มีนาคม 2553

  ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บริการเลือกเผยแพร่สารสนเทศเฉพาะบุคคล

      

       บริการเลือกเผยแพร่สารสนเทศเฉพาะบุคคล (SDI) เป็นบริการหนึ่งที่ทางศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้เล็งเห็นถึงความสะดวกรวดเร็วของผู้ใช้บริการนี้จึงถือเป็นบริการหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการและได้นำสารสนเทศที่ได้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง

 

 

 

 

 

  ประโยชน์ที่ผู้ใช้จะได้รับจากบริการเลือกเผยแพร่สารสนเทศเฉพาะบุคคล

 

     ผู้ขอรับบริการจะได้รับข้อมูลความรู้ใหม่ๆ
     สามารถติดตามความรู้ความก้าวหน้าใน เรื่องที่สนใจทาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นปัจจุบันจากสิ่งพิมพ์ทั่วโลกทั้งที่เป็นหนังสือ บทความ สิทธิบัตร มาตรฐาน รายงานการประขุมทางวิชาการ ฯลฯ ได้อย่างต่อเนื่อง
     รวดเร็ว
     ประหยัดเวลา
     ประหยัดค่าใช้จ่าย

 

  ผู้ดูแลระบบ

 

 

 

Copyright @2010 By The Center for Library Resources and Educational Media
สอบถามรายละเอียดติดต่อ ฝ่ายบริการห้องสมุด หรือโทร 0-7567-3335, 0-7567-3338