ข้อมูลการเดินทาง


          โดยมีรถโดยสารธรรมดาและรถโดยสารปรับอากาศของ บ.ข.ส.และของเอกชน ออกจากสถานีขนส่งสายใต้ ถนนบรมราชชนนี    สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 02-435-1199 (รถปรับอากาศ) และโทร. 02-434-5557-8 (รถโดยสารธรรมดา)

บริษัท เบอร์โทรศัพท์ เส้นทางการเดินรถ
   บริษัทนครศรีร่มเย็นทัวร์
   02-8946154-5,081-2559712,
   ป.2 081-2559778
 - สาย 981 กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช-ปากพนัง (วันคี่)
   ออก 06:50 น. ถึง 17:20 น. ปรับอากาศชั้น1 47 ที่นั่ง
   ออก 07:50 น. ถึง 18:20 น. ปรับอากาศชั้น1 38 ที่นั่ง
 - สาย 981 กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช-ปากพนัง (วันคู่)
   ออก 07:00 น. ถึง 17:30 น. ม.2
   บริษัทนครศรีราชาทัวร์จำกัด
   02-8859608-9,02-8946220  - สาย 981 กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช-ปากพนัง
   บริษัทศรีสุเทพทัวร์    สำนักงาน 02-8857981-4
   สายใต้ใหม่ 02-8946166-8    เคาน์เตอร์ที่ 15,16,45,71,72
 - สาย 981 กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช-ปากพนัง           จากสถานีรถไฟหัวลำโพง มีขบวนรถเร็ว และรถด่วน ไปนครศรีธรรมราช สอบถามรายละเอียดได้ที่ การรถไฟแห่งประเทศไทย
   (Call Center) สายด่วน 1690 หรือเว็บไซต์การรถไฟแห่งประเทศไทย http://www.railway.co.th/home/

Type เลขขบวน สถานีต้นทาง เวลาออก สถานปลายทาง เวลาถึง
ขบวนรถเร็ว 173 กรุงเทพฯ 17.35 น นครศรีธรรมราช 09.55 น.
ขบวนรถเร็ว 174 กรุงเทพฯ 13.00 น. นครศรีธรรมราช 05.10 น.
ขบวนรถด่วน 85 นครศรีธรรมราช 19.30 น. กรุงเทพฯ 10.55 น.
ขบวนรถด่วน 86 นครศรีธรรมราช 15.00 น กรุงเทพฯ 06.30 น.          ท่าอากาศยานดอนเมือง : ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่จุดบริการข้อมูล เคาร์เตอร์ขาออก : 0-2535-1253,
   0-2535-1254 เคาน์เตอร์ขาออก : 0-2535-1192, 0-2535-1111, 0-2535-1123 หรือ website : http://www.airportthai.co.th/

สายการบิน เลขเที่ยวบิน จาก เวลา ถึง เวลา
               นกแอร์
      http://www.nokair.com

DD7804 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 06.00 น. นครศรีธรรมราช 07.10 น.
DD7808 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 09.15 น. นครศรีธรรมราช 10.25 น.
DD7810 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 14.15 น. นครศรีธรรมราช 15.25 น.
DD7814 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 17.35 น. นครศรีธรรมราช 18.45 น.
DD7818 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 19.10 น. นครศรีธรรมราช 20.20 น.
              แอร์เอเชีย      http://www.airasia.com FD 3188 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 06.50 น. นครศรีธรรมราช 08.05 น.
FD 3186 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 14.20 น. นครศรีธรรมราช 15.40 น.

สายการบิน เลขเที่ยวบิน จาก เวลา ถึง เวลา
               นกแอร์
      http://www.nokair.com

DD7805 นครศรีธรรมราช 07.40 น. กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 08.50 น.
DD7809 นครศรีธรรมราช 10.55 น. กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 12.05 น.
DD7811 นครศรีธรรมราช 15.55 น. กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 17.05 น.
DD7815 นครศรีธรรมราช 19.15 น. กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 20.25 น.
DD7819 นครศรีธรรมราช 20.50 น. กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 22.00 น.
DD7808 นครศรีธรรมราช 09.15 น. กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 10.25 น.
DD7810 นครศรีธรรมราช 14.15 น. กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 15.25 น.
DD7814 นครศรีธรรมราช 17.35 น. กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 18.45 น.
DD7818 นครศรีธรรมราช 19.10 น. กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 20.20 น.
              แอร์เอเชีย      http://www.airasia.com FD 3189 นครศรีธรรมราช 08.35 น. กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 09.50 น.
FD 3187 นครศรีธรรมราช 16.10 น. กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 17.30 น.

          เส้นทางหลวงหมายเลข 4 กรุงเทพฯ-ประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร แล้วใช้ทางหลวงหมายเลข 41 ผ่านสุราษฎร์ธานี-ทุ่งสง จนถึง
   นครศรีธรรมราช หรือถึงอำเภอพุนพิน สุราษฎร์ธานีแล้วใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 401 เลียบชายฝั่งทะเลไปจนถึงนครศรีธรรมราช
   ระยะทางจากกรุงเทพฯ มายังนครศรีธรรมราช จำนวน 734 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 8-10 ชั่วโมง สามารถสำรวจเส้นทาง และ
   ระยะทาง ได้จาก google map          มีรถสองแถววิ่งบริการรอบเมือง จากนครศรีธรรมราชไปสู่จังหวัดข้างเคียง สามารถเลือกใช้บริการได้ทั้งรถตู้, รถแท็กซี่, รถโดยสาร    และรถไฟ

          การเดินทางจากนครศรีธรรมราชไปยังจังหวัดใกล้เคียง
               - สุราษฎร์ธานี ระยะทาง 130 กม.
               - ตรัง ระยะทาง 131 กม.
               - พัทลุง ระยะทาง 135 กม.
               - สงขลา ระยะทาง 187 กม.
               - กระบี่ ระยะทาง 336 กม.