วิดีโอ

(อาจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ ศิลกุล )
 
ชื่อบุคคล : 

 
อาจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ ศิลกุล
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน : 2 ปี 
ตำแหน่งที่เคยปฏิบัติ : อดีตอาจารย์ สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมการศาสตร์และทรัพยากร
 
       ต้องเริ่มตรงนี้ตอนที่มหาวิทยาลัยไปทำ Road Show แล้วอาจารย์จะบอกว่าจะมี รถไฟฟ้าเป็น Green Campus พื้นที่สีเขียวมีหลักสูตรต่าง ๆ เป็นมินิมหาวิทยาลัยนอก ระบบ มีระบบบริหารที่ดี มีการปรับหลักสูตรตามเวลาความต้องการของตลาด แล้วก็มี การเดินไปคุยซึ่งไม่มีคนไม่รู้จักมหาวิทยาลัยเลย ในตอนนั้นผมมีส่วนร่วมไปพื้นที่ จังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต ซึ่งเป็นจังหวัดใหญ่นักเรียนจะมากับมหาวิทยาลัยหรือ นี่เป็น คำถามเวลาไปพูดให้กับนักศึกษา เด็กนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย พยายามไปเชิญ ชวนอาจารย์ให้สนับสนุนมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะอาจารย์แนะแนว พยายามจะเอาสิ่ง ดี ๆ ให้อาจารย์ดู เช่น มีระบบการวางผังที่ดี เป็นโซนที่พัก โซนที่เรียน ไอทีก็ดีที่ Infrastructureถนนหนทางตอนนั้นก็ยังไม่เสร็จดีเท่าไหร่ แต่ก็รู้ว่ามีระบบการรองรับที่ดี ท้าทายว่านักเรียนจะมากับมหาวิทยาลัยไหม แล้วก็พบว่าในปีแรก ๆ ที่เปิดตอนที่ นักศึกษาเดินเข้ามามีความตื่นเต้นมากว่านี่มหาวิทยาลัยจะเริ่มแล้ว นักศึกษาเดินเข้า มาแล้ว การสัมภาษณ์นักศึกษาที่จะเข้ามาอยู่กับเราในปีแรกนะครับ แล้วก็มีการเปิด อาคารใหม่ คงจำกันได้ว่ามีความโกลาหล อลหม่านน่าดู ห้องก็ห้องใหม่ อุปกรณ์การ สอนก็ใหม่หมด หอพักก็ใหม่เตียงก็ยังไม่มา เป็นเรื่องที่ผมว่ามันเป็นช่วงบุกเบิก ซึ่งท้า ทาย ตื่นเต้น แล้วพวกเราก็ทำได้สำเร็จ ต้องบอกว่าเราทำได้สำเร็จ มหาวิทยาลัยได้ รับนักศึกษาตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ มีนักศึกษาเข้ามาเรียน จริงอยู่มหาวิทยาลัยอาจจะ ได้นักศึกษาที่อยู่ในเกรดที่เท่ากับมหาวิทยาลัยที่เขาตั้งนานแล้ว แต่ก็กลับเป็นมุมว่า อย่างที่ท่านศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ท่านพูดเสมอว่าปั้นดินให้เป็นดาว คง จำกันได้นะครับ รวมบริการประสานภารกิจ ปั้นดินให้เป็นดาว ซึ่งพูดตลก ๆ ผมดูแล้ว บางทีการปั้นดินให้เป็นขี้ดินรึเปล่านะครับ แต่อาจารย์ก็ได้ต่อสู้ได้พยายามสร้าง และ ได้สอนจนสุดความสามารถ ผมว่าตรงนั้นเป็นจุดเด่น เป็นจุดดีที่ผมเห็น ทุกคนมีความ พยายามอย่างสูงและผลของการผลิตบัณฑิตรุ่นที่ ๑ โดยภาพรวมดีมาก คือดูจากภาพ รวมทุกสาขา บัณฑิต รุ่นที่ ๑ กลับมาเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยหลายคนมากเลย ซึ่งแปลว่าคุณภาพดีมาก ๆ เลย และไม่น่าเชื่อว่า ผมยังเจอลูกศิษย์รุ่นแรกที่ได้สอน นะครับ ก่อนที่ผมจะย้ายมาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เก่ง ไม่น่าเชื่อ จบแล้ว ได้เรียนต่อระดับปริญญาโท ปริญญาเอกต่อ แล้วก็มีความสามารถพิเศษ ซึ่งเป็นสิ่งที่ ไม่คาดหวังว่าจะเกิดกับนักศึกษารุ่นแรกของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

            ผมก็อยากจะเรียนบอกกับน้อง ๆ ทั้งอาจารย์ ทั้งบุคลากรว่าพวกเรารุ่นบุกเบิก พวกเราได้วางรากฐานไว้อย่างดีภายใต้การนำของ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ต้องยอมรับว่าท่านเป็นนักบุกเบิกทางการศึกษาที่ยิ่งใหญ่ของประเทศไทยคนหนึ่ง ท่านวางไว้ดีแล้ว พวกเราได้ช่วยกันทำ ผมยังรู้สึกภูมิใจที่ผมได้มีโอกาสได้ร่วมงาน กับศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสะอ้าน แม้จะเป็นช่วงสั้น ๆ แต่ผมก็ยังมาร่วม งานกับ ท่านที่นี่อีก ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อยู่กับท่านมาหลายปีมากแม้กระทั่ง ปัจจุบันตอนนี้ก็ยังร่วมงานอยู่ ท่านได้วางรากฐาน ได้ดีขอให้น้อง ๆ มั่นใจว่ารากฐาน ดีแล้ว ก็พยายามใช้รากฐานตรงนั้นเป็น Springboard เป็นจุดก้าวกระโดดสู่ความเจริญ ก้าวหน้าในอนาคต ขอยืนยันว่าทำไว้ดีแล้ว ขอให้ได้ช่วยกันสานต่อให้มีความเจริญ ก้าวหน้า ผมอยากเห็นสถาบันมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นมหาวิทยาลัยที่นำ ด้าน การศึกษาผมยังมองว่างานวิจัยก็เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นในสถาบันการศึกษา แต่การ ผลิตบัณฑิต การสอนคนให้เป็นคนดี เป็นคนมี คุณธรรมเป็นคนมีความรู้ มีความ ซื่อสัตย์ออกไปสู่สังคม สร้างสังคมที่มีประชาธิปไตย สังคมที่มีความยุติธรรม ไปเป็น ส่วนหนึ่งอย่ามองว่าอาจารย์เป็นถนน คิดว่าเป็นเพียงก้อนหินก้อนหนึ่งในถนนที่นำไป สู่ความเจริญก้าวหน้าของประเทศก็พอแล้ว เพราะฉะนั้นผมมองว่า อย่างไรก็ตามการ ผลิตบัณฑิตยังเป็นหัวใจของสถาบันมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผมอยากมองเห็นว่าในอนาคตอันไม่ไกลนัก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะมีนักศึกษาทั้ง ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ประมาณ ๒๐,๐๐๐ คน เป็นศูนย์กลางของ การศึกษา ในภาคใต้ตอนบนนะครับ นั่นคือสิ่งที่ผมอยากเห็น อยากให้เป็นครับ