วิดีโอ

(อาจารย์ อุดม พงษ์สวัสดิ์)
 
ชื่อบุคคล : 

 
อาจารย์อุดม พงษ์สวัสดิ์
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน : 13 ปี 2 เดือน 
ตำแหน่งที่เคยปฏิบัติ : อดีตอาจารย์ สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมการศาสตร์และทรัพยากร
 
อดีตอาจารย์ สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และทรัพยากร

อดีตผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสถานที่ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๖

ถึงวันที่ ๑๘ พฤศภาคม พ.ศ. ๒๕๔๗


       เท่าที่อยู่มาหลายปีก็ ๑๓ ปี พอเกษียณก็ประทับใจพวกเพื่อนอาจารย์ พวกเจ้าหน้าที่ที่ทำงานคือพวกเรา เป็นเพื่อนกันทำงานด้วยความสบายใจ ไม่ค่อยทะเลาะกัน คือสนุกสนานกันไปเรื่อยไม่ซีเรียส ทำงานสบายใจ ผมก็เลยอยากทำงานหลาย ๆ อย่างหลาย ๆ ฝ่าย ในตอนนั้น คือไม่ค่อยทะเลาะเบาะแว้งกัน พวกอาจารย์ก็ ทำงานได้สนุก คือร่วมมือกันได้ ขอความช่วยเหลือกันได้ ร่วมงานได้หมดครับ

        คิดว่าได้อยู่บ้านของตัวเอง เสร็จแล้วก็มีผู้บริหารชักชวนมาว่าให้มาช่วยกันก่อสร้างมหาวิทยาลัย ผมก็เลย คิดว่าเป็นบ้านของตัวเอง ก็เลยตัดสินใจมาทันทีเลย ทีนี้เขาก็ชักชวนให้มาช่วยกันก่อสร้างมหาวิทยาลัย แล้วก็ บังเอิญว่าเป็นบ้านเกิดผมเอง ก็เลยตัดสินใจได้ทันทีเลยก็ลงมาคนแรกแล้วก็ตอนนั้น เป็นอาจารย์คนเดียวที่รู้ เรื่องงานก่อสร้าง รู้เรื่องสถาปัตยกรรมเป็นความบังเอิญพอดี ตอนเข้ามาเค้าก็เริ่มมีพื้นชั้นหนึ่งแล้ว ออกแบบ เรียบร้อยแล้ว ผ่านมาระดับหนึ่งแล้ว ผมก็มาช่วยเป็นกรรมการตรวจการจ้างงานอาคารและงานระบบ สาธารณูปโภค กับคณะกรรมการท่านอื่นก็เพิ่งเริ่ม ๆ มาทันเวลา ช่วยกันแก้ไข แก้แบบให้สอดคล้องกับการใช้ งานต่าง ๆ ที่ผมได้ใช้ประสบการณ์ที่มีอยู่ได้ ปรับปรุงไปมากเหมือนกัน ได้ปรับปรุงให้มีความปลอดภัยเวลาไฟ ไหม้ ปรับปรุงมากเลย เพราะว่าต่างประเทศมีความเข้มข้นเรื่องความปลอดภัย ประเทศไทยยังไม่ค่อยจริงจัง ผม ก็ทำงานมา ๒๐ กว่าปีก็เลยจะมองเห็นภาพนี้ เพราะเราจะแก้แบบอยู่เรื่อย ให้ผู้ที่มาใช้ได้รับความปลอดภัย ก็เอา มาใช้กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ด้วยถือโอกาสนั้นด้วย นอกจากนั้นมีเรื่องการใช้วัสดุก่อสร้างนี้ การใช้วัสดุก่อ สร้างที่ดีกว่า จะสามารถ เปรียบเทียบให้คณะกรรมการได้เห็น ได้เลือกวัสดุก่อสร้างที่ดีกว่า ก็เท่าที่จะทำได้ก็ ส่วนหนึ่ง เลือกให้เหมาะสมกับภาคใต้กับสภาพพื้นที่แล้ว ก็มีความแข็งแรง ทนทานมากกว่า

         ช่วงแรก ๆ ที่ก่อสร้างก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้กำกับดูแลงานก่อสร้าง งานก่อสร้างทั้งหมดก็มากพอ สมควร ก็ต้องมาจัดระเบียบกับน้อง ๆ ที่เขาอยู่ที่นี่แล้ว ซึ่งก็เป็นวิศวกร สถาปนิกให้มาช่วยกันว่าจะช่วยกันดูแล อย่างไร แล้วก็เป็นคนหนึ่งของคณะกรรมการ ตรวจการจ้าง ใช้เวลาตรวจการจ้างประมาณ ๓ ปี ถึงจะแล้วเสร็จ ขณะเดียวกันผมก็ช่วยงานอย่างอื่นอย่างช่วยออกแบบห้องทดสองวิทยาศาสตร์ ซึ่งตอนนั้นไม่มีต้นเรื่องก็ต้อง ช่วยไปก่อน เพราะคณบดีก็ไม่มีมีแต่อาจารย์ทั่วไป ก็ต้องเป็นฝ่ายริเริ่มแล้วก็ตอนหลังก็ชักชวนให้อาจารย์รุ่น แรกๆ มาช่วยกันเป็นกรรมการ ทำให้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา งานก็มาก จัดซื้อครุภัณฑ์พวกนั้น ซึ่งมหาวิทยาลัย ใหญ่มาก ก็พูดลำบากว่ามากแค่ไหน แต่มากจริง ๆ อย่างการออกแบบห้องวิทยาศาสตร์อย่างตอนอยู่ต่าง ประเทศอาจารย์ไม่เคยทำงานด้านนี้ ต่างประเทศจะเป็นโรงแรม รีสอร์ท เป็นหลัก แล้วก็อาคารสำนักงานทั่วไป โรงงานขนาดเล็กไปทางนั้น ไม่ค่อยจะมีสถานศึกษา แต่ว่าสามารถจะประยุกต์นำความรู้มาใช้ได้ เอาความรู้ที่ มีประสบการณ์มาปรับ ให้คำแนะนำ นอกจากภาระงานที่มีอยู่แล้ว ก็ต้องไป ศึกษาเพิ่มร่วมกับคณะทำงาน อย่าง ถ้าจะออกแบบห้องทดลอง ห้องปฏิบัติการของชีววิทยา ก็ต้องปรึกษาอาจารย์ทางชีววิทยาว่า จะเอาความสูงเท่า ไหร่ เคาน์เตอร์กว้างเท่าไหร่ ต้องเป็นต้นเรื่องให้ แล้วมหาวิทยาลัยก็จะเปิดแล้ว ห้องทดลองก็ยังไม่เสร็จในเมื่อ ไม่เสร็จก็เลยต้องเป็นต้นเรื่องให้ในหลาย ๆ อย่างแต่ก็ชักชวนเพื่อนที่เกี่ยวข้องมาช่วยออกความเห็น เพราะว่า ผมไม่ได้มีความเชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ ส่วนใหญ่ก็จะช่วยเป็น ต้นเรื่องให้ และเป็นคณะทำงานของหลาย ๆ ที่ จนจำไม่ได้แล้ว คือ ถ้าไม่เป็นต้นเรื่องเวลาก็หมด มหาวิทยาลัยจะเปิดการเรียนการสอน นักศึกษาก็จะเข้าเรียน แล้วจะทำอย่างไร ไม่มีใครคือไม่มีอาจารย์และพนักงานแต่ละฝ่ายครบในตอนนั้น มีแต่อาจารย์ธรรมดา ไม่มีคน รับผิดชอบแต่ละเรื่องต้องช่วยอย่างนี่มีคนทำหรือยัง เราตั้งเรื่องให้แล้วก็ชวนเพื่อนฝูงอาจารย์มาเป็นกรรมการ ทำให้เป็นรูปเป็นร่างขึ้น ซึ่งเขา มีความเชี่ยวชาญในด้านนั้น ๆ ช่วยให้คำแนะนำที่ดีกว่า จะซื้อเฟอร์นิเจอร์ก็มา ช่วยครุภัณฑ์ทั้งหมดด้วย

       ได้สอบในรายวิชาสัญญา ข้อกำหนด และการประมาณอาคาร แล้วก็วิชาเขียนแบบวิศวกรรมที่ผมชำนาญ สอนรุ่นแรกเลยวิศวกรรมโยธารุ่นแรก ตอนหลัง ๆ ก็จะมีได้ช่วยไปบางสาขาวิชา เช่น สาขาวิชาเทคโนโลยี อาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ แล้วก็อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผมก็สอน เพราะวิชาเขียนแบบวิศวกรรม ซึ่งดูเหมือนจะไม่เกี่ยวกันเรื่องอาหารกับการออกแบบ อาจารย์คิดว่าไม่มีความรู้เรื่องนี้ ก็บอกต่อไปลูกศิษยจะ ต้องมีความรู้เรื่องนี้ ดังนั้นก็เลยใส่ไว้ใน ๓ ถึง ๔ สาขาให้รู้ เพราะว่ามีความจำเป็นต้องเป็นกรรมการด้วยก็ไม่มี ความรู้เรื่องแบบ แต่ลูกศิษย์น่าจะเรียนควรจะเรียน มีความรู้เหมือนรู้ภาษาคอมพิวเตอร์ ซึ่งก็ไม่ได้มากมาย อาจารย์รุ่นนั้นก็เลยใส่ในหลักสูตรต่าง ๆ เอาไว้เป็นความรู้รอบตัวสำหรับออกแบบบ้านตัวเอง หรือเกิดต่อเติม บ้านก็สามารถเข้าใจได้ เป็นความรู้รอบตัวไว้ให้ติดตัวไว้ไม่มีผลกระทบต่อวิชาอื่นเป็นลักษณะรายวิชาเพิ่มขึ้น มาหรือต้องการเสริมเพิ่มให้ บางแห่งอย่างเทคโนโลยีอาหารอย่างที่ญี่ปุ่นก็เรียนวิชาเขียนแบบพวกนี้นักศึกษา ก็เรียน คืออย่างเทคโนโลยีชีวภาพก็ต้องไปออกแบบโรงงาน จัดโรงงานที่เกี่ยวข้อง อาชีวอนามัยและความ ปลอดภัย โดยเฉพาะสาขานี้ก็ต้องไปตรวจอาคารขณะกำลังก่อสร้าง ก็ต้องรู้ว่าอาคารเป็นอย่างไร ปลอดภัย อย่างไร ที่ดับเพลิงอยู่ตรงไหนซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องศึกษาดยตรง