วิดีโอ

(รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร รัตนพาณี)
 
ชื่อบุคคล : 

 
รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร รัตนพาณี
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน : 5 ปี 8 เดือน 
ตำแหน่งที่เคยปฏิบัติ : อดีตอาจารย์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
 
         ในส่วนตัวคิดว่าไม่ง่ายนะ ไม่เท่าของรองศาสตราจารย์ ดร.เสาวนีย์ รัตนพานี ซึ่งดูแลนักศึกษา Certificate มาแล้ว ในส่วนตัวก็ พยายามสอนให้ดีที่สุด แล้วก็อบรมนักศึกษาบ้างเกี่ยวกับให้เป็นคนดี ให้มีความรอบรู้หน่อยในฐานะบัณฑิต ไม่ใช่ว่าเรียนรู้แต่ในสาขาวิชาที่ตนเรียน ต้องรอบรู้หลายอย่าง เช่น ต้องเน้นให้เก่งภาษาอังกฤษไว้ สมัยนั้นคอมพิวเตอร์ก็ยังไม่ค่อยกว้างขวางเหมือนสมัยนี้ ก็บอกให้เรียนรู้ คอมพิวเตอร์ เผื่อจะได้เป็นเรียกว่าวิชาเสริมติดตัว นักศึกษาจะได้เป็นบัณฑิตที่เป็นที่ต้องการ ก็พยายามมองในแง่นั้นมากกว่า ส่วนการใกล้ชิดที่ไปอบรม นักศึกษาในเรื่องต่าง ๆ เพิ่มเติมไปด้วย

    ก็อาจจะมีความแตกต่างกันบ้างกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ แต่ว่าก็ไม่ได้คิดว่านักศึกษาไม่เก่งที่ต่างกันคือ อาจจะพื้นฐานที่ได้มาจากโรงเรียนเก่านี่อาจจะไม่ครบถ้วน ซึ่งถ้าหากว่ามาสอนให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจ คือแทนที่จะเกลียดวิชาเคมีขึ้นให้นักศึกษาได้ชอบขึ้นมาบ้างคิดว่าน่าจะประสบความสำเร็จอยู่บ้าง

      พูดสั้นๆ ว่าอยากจะให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์พัฒนาหรือจะเป็นแหล่งของความรู้หรือเป็นแหล่งที่พึ่งของ ประเทศหรือของชุมชนได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับอาจารย์ที่อยู่ในนั้นจะช่วยกันระดมความรู้ ทำวิจัยให้เป็นที่ยอมรับ ของสังคม เป็นแหล่งความรู้ที่สำคัญทางภาคใต้ เป็นที่ปรึกษาได้เมื่อเกิดปัญหาขึ้นมา ชุมชนมีปัญหาก็ สามารถขอให้มหาวิทยาลัยเป็นที่พึ่งพิงทางสังคมและชีวิต ได้เป็นที่ปรึกษา เมื่อคนในชุมชนไม่รู้จะพึ่งใคร เขาหันมาให้มหาวิทยาลัยเป็นที่พึ่ง ก็อยากให้มหาวิทยาลัยช่วยได้ คืออยากให้มหาวิทยาลัยพัฒนามาถึงจุดนี้  ให้คณาจารย์ช่วยกันระดมความคิด ระดมแรงทั้งกายและก็สมอง ดีใจถ้าเป็นอย่างนี้