จำนวนผู้เข้าชม
ตั้งแต่ 21 กุมภาพันธ์ 2554
วันนี้  5  คน
เมื่อวานนี้  16  คน
เดือนนี้  349  คน
ปีนี้  3965  คน
ทั้งหมด  26035  คน

 
 


 
     มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในยุคก่อตั้ง เป็นช่วงเวลาของการระดมแรงกาย แรงใจและพลังความคิดเพื่อผลักดันภารกิจต่างๆ ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ ทั้งนี้ภารกิจต่างๆสามารถปรากฎเป็นรูปธรรมขึ้นได้ก็ด้วยความร่วมมือร่วมใจและความทุ่มเทของผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นบุคคลภายในอย่างคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ตลอดจน บุคคลภายนอก ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ มีความรับผิดชอบเกี่ยวข้องกับการจัดตั้งมหาวิทยาลัย
     ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้คัดเลือกตัวผู้แทน ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งมหาวิทยาลัย ในกลุ่มของ "ปูชนีย์วลัยลักษณ์" หรือบุคคลภายนอก ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อการบุกเบิกและก่อตั้งมหาวิทยาลัย และ "ปูชนียาจารย์" หรือคณะผู้บริหาร คณาจารย์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีส่วนต่อการก่อตั้งและพัฒนามหาวิทยาลัยจนก้าวไกลเติบโตได้เช่นที่เป็นปัจจุบันนี้ มานำเสนอทั้งในแง่ของประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา และประวัติการทำงาน เพื่อยกย่องในความอุตสาหะ ความทุ่มเท ที่ท่านเหล่านั้นมีต่อมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
     สำหรับเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก "ปูชนียาจารย์" นั้น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จะพิจารณาจากผู้ที่มี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ที่สำคัญ บุคคลดังกล่าว
จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้อย่างน้อย 1 ข้อคือ
  • เป็นแกนนำหรือผู้มีส่วนร่วมสำคัญในการบุกเบิก หรือก่อตั้งหน่วยงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้เกษียณอายุการทำงานจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • เป็นผู้ปฏิบัติงานในช่วงบุกเบิกของมหาวิทยาลัย
  • กรณีที่ออกจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยมิได้เกษียณอายุการทำงาน ต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานกับมหาวิทยาลัยเป็นระยะเวลานานกว่า 5 ปี
  • เป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัยซึ่งปฏิบัติงานตามวาระ

  •