ศูนย์บรรณสารฯ ขอแจ้งตารางจัดอบรมการใช้โปรแกรม EndNote ในเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2560

รายละเอียด :

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ขอแจ้งตารางจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote เพื่องานวิจัยและวิทยานิพนธ์ ในเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2560 ดังนี้ครั้งที่ 1 วันที่ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 10:00 - 12:00 น.

ครั้งที่ 2 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10:00 - 12:00 น.

ครั้งที่ 3 วันที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 10:00 - 12:00 น.สถานที่ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารบรรณสารฯประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมได้รับ

• ติดตั้งโปรแกรม EndNote X4 ที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ ได้ฟรี

• ทำบรรณานุกรมได้อย่างถูกต้อง ง่ายดาย เพียงกรอกข้อมูลลงในโปรแกรม

• สั่งทำบรรณานุกรมลักษณะไหนก็ได้ เช่น APA, Chicago, MLA, Vancouver ฯลฯ

• แนบไฟล์เอกสารฉบับเต็ม รูปภาพ ไว้ในห้องสมุดส่วนตัวได้

• มีคลังเอกสารเป็นของตัวเอง

• พกพาสะดวก ไม่ต้องหิ้วเอกสารจำนวนมาก.............................................................
โดย :    วันที่ประกาศ : 02/10/2560