ขอเชิญใช้บริการชุดนักอ่าน


Warning: getimagesize(uploads/news/170912103837_001_504_IfsV47WL.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in C:\www\clm_new\news_read.php on line 227


รายละเอียด :

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา จัดให้มีบริการยืมชุดนักอ่าน ประกอบด้วยโต๊ะญี่ปุ่น พร้อมเบาะรองนั่ง สร้างบรรยากาศเสมือนนั่งอ่านหนังสืออยู่ที่บ้าน นักศึกษาที่สนใจใช้บริการ กรุณาติดต่อขอยืมได้ที่เคาน์เตอร์ยืมคืน ชั้น 2  <script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>

<ins class="adsbygoogle"

     style="display:block"

     data-ad-format="fluid"

     data-ad-layout="image-side"

     data-ad-layout-key="-fc+4e+9i-fv+37"

     data-ad-client="ca-pub-3860451987186084"

     data-ad-slot="5422475396"></ins>

<script>

     (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

</script>.............................................................
โดย :    วันที่ประกาศ : 01/10/2560