ศูนย์บรรณสารฯ ขอเรียนเชิญท่านเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote

รายละเอียด :

นย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ขอเรียนเชิญอาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิจัย และผู้สนใจเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote เพื่องานวิจัยและวิทยานิพนธ์ ในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 10:00 - 12:00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารบรรณสารฯ รับจำนวนจำกัด 40 คน ผู้สนใจกรุณาสำรองที่นั่งด้วยการลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/forms/lK9gB1Kby90vmCN42 ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมได้รับ• ติดตั้งโปรแกรม EndNote X4 ที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ ได้ฟรี• ทำบรรณานุกรมได้อย่างถูกต้อง ง่ายดาย เพียงกรอกข้อมูลลงในโปรแกรม• สั่งทำบรรณานุกรมลักษณะไหนก็ได้ เช่น APA, Chicago, MLA, Vancouver ฯลฯ• แนบไฟล์เอกสารฉบับเต็ม รูปภาพ ไว้ในห้องสมุดส่วนตัวได้• มีคลังเอกสารเป็นของตัวเอง• พกพาสะดวก ไม่ต้องหิ้วเอกสารจำนวนมาก สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 075-673344อีเมล์ : wulibrary@gmail.comFB : Walailak University Library .............................................................
โดย :    วันที่ประกาศ : 05/09/2560