ศูนย์บรรณสารฯ ขยายเวลาให้บริการห้องสมุดจนถึงเที่ยงคืน


Warning: getimagesize(uploads/news/170905103314_001_500_sbEbO7Ij.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in C:\www\clm_new\news_read.php on line 227


รายละเอียด :

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ขยายเวลาให้บริการห้องสมุดในช่วงเตรียมสอบและระหว่างสอบปลายภาค ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน - 1 ตุลาคม 2560 ดังนี้วันจันทร์ - ศุกร์ เปิดเวลา 08.30 - 24.00 น.วันเสาร์ - อาทิตย์ เปิดเวลา 10.00 - 24.00 น..............................................................
โดย :    วันที่ประกาศ : 05/09/2560