ขอเชิญท่านเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเสริมสร้างศักยภาพงานวิจัยไปกับฐานข้อมูล SCOPUS


Warning: getimagesize(uploads/news/170815011919_001_490_pu9Oxkh8.php) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in C:\www\clm_new\news_read.php on line 227


รายละเอียด :

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เปิดตัวฐานข้อมูลระดับโลกที่เป็นหนึ่งในฐานข้อมูลระดับนานาชาติที่ถูกใช้ในการจัดอันดับความสามารถทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วโลก (World University Rankings) จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเสริมสร้างศักยภาพงานวิจัยไปกับฐานข้อมูล SCOPUS โดยวิทยากร คุณนัฐพล สีสุรักษ์ ตำแหน่ง Elsevier Training Consultant ในวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช รับจำนวนจำกัด 35 ท่านแรกเท่านั้น!!มีเนื้อหาการฝึกอบรม ดังนี้

- แนะนำฐานข้อมูลวิจัยของ Elsevier และขอบเขตเนื้อหา

- เทคนิคการสืบค้นหาข้อมูลและเนื้อหาการทำวิจัย

- เทคนิคการเขียนและการจัดการบรรณานุกรมลงทะเบียนเข้าอบรมได้ที่ลิ้งค์นี้

https://goo.gl/forms/IphS6r7sAIy8sghD3สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

คุณโกสินธุ์ ศิริรักษ์ โทรศัพท์ 3565

คุณกิตติพร ศรีเพ็ชร โทรศัพท์ 3344.............................................................
โดย : ฝ่ายบริการ    วันที่ประกาศ : 15/08/2560