ศูนย์บรรณสารฯ ปิดบริการในวันที่ 12 - 14 สิงหาคม 2560รายละเอียด :

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ขอแจ้งปิดบริการห้องสมุด เป็นเวลา 3 วัน คือ

ในวันที่ 12 - 14 สิงหาคม 2560 และจะเปิดให้บริการตามปกติในวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

โทรศัพท์ 075-673344

อีเมล์ : wulibrary@gmail.com

FB : Walailak University Library.............................................................
โดย :    วันที่ประกาศ : 09/08/2560