แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ World eBook Library (WEL)รายละเอียด :

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ World eBook Library มีหนังสือประมาณ 3 ล้านชื่อเรื่อง ครอบคลุมเนื้อหาสหสาขาวิชา เช่น สังคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ แพทยศาสตร์ เป็นต้น ผู้สนใจสามารถทดลองใช้ได้จากลิ้งค์นี้http://community.ebooklibrary.org/?AffiliateKey=WEL-WaUnJu242024ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 075-673344 อีเมล์ : wulibrary@gmail.com FB : Walailak University Library.............................................................
โดย :    วันที่ประกาศ : 02/08/2560