ขอรับบริจาคหนังสือและวารสารจัดทำห้องสมุดในสวนรายละเอียด :

ขอรับบริจาคหนังสือและวารสารจัดทำห้องสมุดในสวน...ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา กำลังดำเนินการจัดทำห้องสมุดในสวน เพื่อปรับปรุงพื้นที่ว่างด้านข้างอาคารบรรณสารและสื่อการศึกษาให้เป็น “ห้องสมุดในสวน” เพื่อเพิ่มพื้นที่นั่งอ่านของนักศึกษาและผู้ใช้บริการห้องสมุด ส่งเสริมการอ่าน สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ภายใต้สภาพธรรมชาติที่ประหยัดพลังงาน ขานรับนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียว ผู้สนใจต้องการบริจาค กรุณาจัดส่งมาที่

คุณพิชัยยุทธ สุวิทยารัตน์ ฝ่ายส่งเสริมการเรียนรู้และบริการการศึกษา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา หรือติดต่อโทรภายใน.3301.............................................................
โดย :    วันที่ประกาศ : 01/08/2560