ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล (ศูนย์คอมพิวเตอร์) แจ้งเปลี่ยนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ในวันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2560รายละเอียด :

เนื่องจากส่วนอาคารสถานที่จะทำการเปลี่ยนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองภายในอาคารคอมพิวเตอร์ ในวันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 22.00 น. ในการนี้ ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ดังนี้

1. ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้ http://clm.wu.ac.th/reference_database.php

2. ไม่สามารถเข้าใช้งานฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มได้  http://tdc.thailis.or.th/tdc/

3. งดบริการเครื่อง Self Check, Book Return และ e-Lectureจึงขอแจ้งผู้ใช้บริการทราบและขออภัยในความไม่สะดวก.............................................................
โดย :    วันที่ประกาศ : 20/07/2560