ศูนย์บรรณสารฯ ขอแจ้งให้นักศึกษาโปรดพกบัตรนักศึกษาทุกครั้งรายละเอียด :

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา (ห้องสมุด) ขอแจ้งให้น้องๆ นักศึกษาโปรดพกบัตรนักศึกษาทุกครั้ง เพื่อทำการสแกนบาร์โค้ดเข้าประตูห้องสมุด เพื่อใช้ในการยืมหนังสือ และใช้สิทธิประโยชน์อื่นๆ ของห้องสมุดนักศึกษาใหม่กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์ยืม-คืน ชั้น 2 เพื่อขอรับบาร์โค้ด ในวันทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.00 น.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

โทรศัพท์ 075-673344

อีเมล์ : wulibrary@gmail.com

FB : Walailak University Library.............................................................
โดย :    วันที่ประกาศ : 14/07/2560