ศูนย์บรรณสารฯ ขอแจ้งวันเวลาให้บริการ ระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม - 3 กันยายน 2560 ดังนี้รายละเอียด :

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ขอแจ้งวันเวลาให้บริการห้องสมุด ระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม - 3 กันยายน 2560 ดังนี้

วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 21.00 น.

วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00 - 18.00 น.

วันหยุดนักขัตฤกษ์ งดบริการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

โทรศัพท์ 075-673344

อีเมล์ : wulibrary@gmail.com

FB : Walailak University Library.............................................................
โดย :    วันที่ประกาศ : 27/06/2560