ศูนย์บรรณสารฯ ขยายเวลาให้บริการห้องสมุดจนถึงเที่ยงคืน ระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม - 18 มิถุนายน 2560


Warning: getimagesize(uploads/news/170522110557_001_473_vYLSnyD0.png) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in C:\www\clm_new\news_read.php on line 227


รายละเอียด :

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ขอแจ้งเวลาให้บริการห้องสมุดในช่วงก่อนสอบและระหว่างสอบปลายภาค ระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม - 18 มิถุนายน 2560 ดังนี้จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 24.00 น.

เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00 - 24.00 น.ทั้งนี้ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน งดบริการยืม-คืน หลังเวลา 21.00 น.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

โทรศัพท์ 075-673344

อีเมล์ : wulibrary@gmail.com

FB : Walailak University Library.............................................................
โดย : ฝ่ายการเรียนรู้และการศึกษาไร้พรหมแดน    วันที่ประกาศ : 31/05/2560