ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ขอแจ้งปิดบริการห้องสมุด ในวันที่ 10 และ 12 พฤษภาคม 2560


Warning: getimagesize(uploads/news/170502101333_001_468_GFKnQb8v.png) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in C:\www\clm_new\news_read.php on line 227


รายละเอียด :

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ขอแจ้งปิดบริการห้องสมุด เป็นเวลา 2 วัน ดังนี้

วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2560 เนื่องในวันวิสาขบูชา

วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2560 เนื่องในวันพืชมงคลสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 075-673344

อีเมล์ : wulibrary@gmail.com

FB : Walailak University Library .............................................................
โดย : ฝ่ายบริการ    วันที่ประกาศ : 02/05/2560