แหล่งรวบรวมผลงานวิจัยไทย Re-search Innovationรายละเอียด :

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ขอแนะนำแหล่งรวบรวมผลงานวิจัยไทย มีมากมายหลากหลายผลงาน กว่า 4 แสนรายการ ผลงานวิจัยไทย ผลงานของคนไทย ที่เก็บรวบรวมจากทุกแหล่งหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ติดตามและสืบค้นได้ที่ http://www.tnrr.in.thสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์ 075-673344

อีเมล์ :    wulibrary@gmail.com  

FB : Walailak University Library.............................................................
โดย : ฝ่ายบริการ    วันที่ประกาศ : 20/04/2560