ขอเชิญสำนักวิชาส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีชิงเงินรางวัลเงินสดและโล่รางวัล

รายละเอียด :

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมชมและเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีนักศึกษาระหว่าง 17-24 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ชั้น 1 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณนิตยา ทองปะนะ หรือคุณชื่นณัฐฐา เสนาะโสต เคาน์เตอร์บริการศูนย์บรรณสารฯ ชั้น 2 โทรภายใน 3344 สมัครทาง Online ได้ที่ Link: https://goo.gl/forms/9zC639CpiZ6pKPBl1  (สมาชิกบัตร Privilege Card ผู้เข้าร่วมจะได้คะแนนสะสมจากการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ต่างๆ ของศูนย์บรรณสารฯ)    .............................................................
โดย :    วันที่ประกาศ : 18/04/2560