ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูล CambridgeCoreรายละเอียด :

CambridgeCore เป็นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ให้บริการวารสารออนไลน์ ซึ่งครอบคลุมสหสาขาได้แก่ การเกษตร สัตววิทยา สถาปัตยกรรมศาสตร์ อาเซียนศึกษา ชีววิทยา วิทยาการคอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ กฏหมาย สังคมศึกษา ฯลฯ มีวารสารวิชาการ จำนวนกว่า 360 ชื่อ ที่ได้รับการพิจารณาตรวจสอบก่อนการเผยแพร่ จัดทำโดยสำนักพิมพ์แห่งมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ องค์ความรู้ และการวิจัยทั่วโลกการเข้าใช้งานที่เว็บไซต์ https://www.cambridge.org/core

หรือ http://clm.wu.ac.th/database_test.phpระยะเวลาทดลองใช้ ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน - 15 มิถุนายน 2560สอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์ 075-673344

อีเมล์ :    wulibrary@gmail.com  

FB : Walailak University Library.............................................................
โดย : ฝ่ายบริการ    วันที่ประกาศ : 12/04/2560