ขอเชิญท่านเข้าอบรมการใช้งาน EDS (EBSCO Discovery Service)

รายละเอียด :

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ขอเรียนเชิญอาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจเข้าร่วมอบรมการใช้งาน EDS (EBSCO Discovery Service) เครื่องมือช่วยสืบค้นฐานข้อมูลทั้งหมดของศูนย์บรรณสารฯ ภายในครั้งเดียว ในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารศูนย์บรรณสาร 

ผู้สนใจเข้าอบรมดังกล่าว สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่นี่ 

https://goo.gl/forms/ANd1i9NQCpqKC9Aa2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 075-673344 อีเมล์ wulibrary@gmail.com.............................................................
โดย : ฝ่ายบริการ    วันที่ประกาศ : 10/04/2560