ศูนย์บรรณสารฯ ขอแจ้งเวลาทำการห้องสมุด ตั้งแต่วันที่ 10 - 12 เมษายน 2560

รายละเอียด :

ตามที่มหาวิทยาลัยประกาศหยุดการเรียนการสอน ตั้งแต่วันที่ 10 - 12 เมษายน 2560 นั้น ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา จึงเปิดให้บริการห้องสมุดเฉพาะเวลา 08.30 - 16.30 น. เท่านั้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 075-673344

อีเมล์ : wulibrary@gmail.com

FB : Walailak University Library .............................................................
โดย : ฝ่ายบริการ    วันที่ประกาศ : 10/04/2560