ขอแนะนำฐานข้อมูลทดลองใช้ Science Reference Centerรายละเอียด :

ฐานข้อมูล Science Reference Centerรายละเอียด : ประกอบด้วยบทความฉบับเต็มจำนวนหลายร้อยบทความ จากสารานุกรมทางวิทยาศาสตร์ หนังสืออ้างอิง วารสารและแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้อื่น ๆ นอกจากนี้ฐานข้อมูลยังประกอบไปด้วยคอลเลกชันภาพขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพสูงมากกว่า 275,000 ภาพ จากแหล่งต่าง ๆ เช่น UPI, Getty, NASA, Nature Picture Library

URL     :   http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=schหรือสืบค้นจาก http://clm.wu.ac.th/database_test.phpระยะเวลาสิ้นสุดการใช้งาน : ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 .............................................................
โดย : ฝ่ายบริการ    วันที่ประกาศ : 07/04/2560