แจ้งปฏิทินกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้เดือนมีนาคมรายละเอียด :

แจ้งปฏิทินกิจกรรม และการใช้พื้นที่ศูนย์การเรียนรู้เดือนมีนาคม 2560 ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถติดตามข่าวที่ฝ่ายการเรียนรู้และการศึกษาไร้พรมแดนบันทึกปฏิทินไว้ที่เพจ

http://clm.wu.ac.th/learning_center_clm.php.............................................................
โดย : ฝ่ายการเรียนรู้และการศึกษาไร้พรหมแดน    วันที่ประกาศ : 20/03/2560