แจ้งปฏิทินกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้เดือนมีนาคม


Warning: getimagesize(uploads/news/170320152425_001_452_V47WLyzw.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in C:\www\clm_new\news_read.php on line 227


รายละเอียด :

แจ้งปฏิทินกิจกรรม และการใช้พื้นที่ศูนย์การเรียนรู้เดือนมีนาคม 2560 ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถติดตามข่าวที่ฝ่ายการเรียนรู้และการศึกษาไร้พรมแดนบันทึกปฏิทินไว้ที่เพจ

http://clm.wu.ac.th/learning_center_clm.php.............................................................
โดย :    วันที่ประกาศ : 20/03/2560