เชิญทุกท่านถ่ายภาพ 3 มิติ ณ บริเวณชั้น 1 ประตูทางเข้าอาคารศูนย์บรรณสารฯ


Warning: getimagesize(uploads/news/170320144147_001_451_mfmrczSt.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in C:\www\clm_new\news_read.php on line 227


รายละเอียด :

เชิญทุกท่านถ่ายภาพ 3 มิติ ณ บริเวณชั้น 1 ประตูทางเข้าอาคารศูนย์บรรณสารฯ .............................................................
โดย :    วันที่ประกาศ : 20/03/2560