เชิญทุกท่านถ่ายภาพ 3 มิติ ณ บริเวณชั้น 1 ประตูทางเข้าอาคารศูนย์บรรณสารฯรายละเอียด :

เชิญทุกท่านถ่ายภาพ 3 มิติ ณ บริเวณชั้น 1 ประตูทางเข้าอาคารศูนย์บรรณสารฯ .............................................................
โดย : ฝ่ายบริการ    วันที่ประกาศ : 20/03/2560