3 คอร์สเด็ดในโซน Creative Land-Walailak Expo 24 มี.ค.-1 เม.ย.60


Warning: getimagesize(uploads/news/170319123327_001_450_UrCb8h47.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in C:\www\clm_new\news_read.php on line 227


รายละเอียด :

ฝ่ายการเรียนรู้และการศึกษาไร้พรมแดน ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning

ในพื้นที่ Creative Land –Walailak Expo 24 มีนาคม-1 เมษายน 2560 ขอให้นักศึกษาที่คณาจารย์มอบหมายให้เข้าอบรม ลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/forms/PvWwlwOaZzDvUeID3.............................................................
โดย :    วันที่ประกาศ : 19/03/2560