3 คอร์สเด็ดในโซน Creative Land-Walailak Expo 24 มี.ค.-1 เม.ย.60รายละเอียด :

ฝ่ายการเรียนรู้และการศึกษาไร้พรมแดน ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning

ในพื้นที่ Creative Land –Walailak Expo 24 มีนาคม-1 เมษายน 2560 ขอให้นักศึกษาที่คณาจารย์มอบหมายให้เข้าอบรม ลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/forms/PvWwlwOaZzDvUeID3.............................................................
โดย : ฝ่ายการเรียนรู้และการศึกษาไร้พรหมแดน    วันที่ประกาศ : 19/03/2560