แจ้งการเดินทางมาอาคารบรรณสารและสื่อการศึกษาตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม

รายละเอียด :

เนื่องจากมีการตั้งเต๊นท์จัดกิจกรรม Creative Land งาน Walailak Expo และวาด Street Art บนถนนทางเข้าอาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 18 มี.ค.เป็นต้นไป ผู้ใช้บริการศูนย์บรรณสารฯ ช่วงจัดงานผู้ใช้บริการสามารถเดินทางมาศูนย์บรรณสารฯ ได้ดังนี้- รถจักรยาน, รถจักรยานยนต์ เข้าทาง Cover way โรงอาหาร 4- รถยนต์ กรุณาจอดที่ลานจอดรถข้างอาคารคอมพิวเตอร์ขออภัยในความไม่สะดวก.............................................................
โดย : ฝ่ายการเรียนรู้และการศึกษาไร้พรหมแดน    วันที่ประกาศ : 20/03/2560