ศูนย์บรรณสารฯ ขอแจ้งวันเวลาทำการ ในช่วงวันที่ 13 มีนาคม - 21 พฤษภาคม 2560


Warning: getimagesize(uploads/news/170310101855_001_447_eTORAPSx.png) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in C:\www\clm_new\news_read.php on line 227


รายละเอียด :

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ขอแจ้งวันเวลาให้บริการห้องสมุด ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม - 21 พฤษภาคม 2560 ดังนี้

วันจันทร์ - ศุกร์ เปิดให้บริการ เวลา 08.30 - 21.00 น.

วันเสาร์ - อาทิตย์ เปิดให้บริการ เวลา 10.00 - 18.00 น.

ปิดบริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 075-673344

อีเมล์ : wulibrary@gmail.com

FB : Walailak University Library .............................................................
โดย :    วันที่ประกาศ : 10/03/2560