แนะนำการใช้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook)

รายละเอียด :    

นอกจากหนังสือฉบับพิมพ์ที่เป็นตัวเล่มกระดาษแล้ว ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้จัดหาและมีบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวนมากมาย ผู้สนใจสามารถอ่านแบบออนไลน์และออฟไลน์ได้จากเว็บไซต์ http://clm.wu.ac.th โดยมีขั้นตอนการใช้งานง่ายๆ ตามไฟล์แนบ PDFสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 075-673344

อีเมล์ : wulibrary@gmail.com

FB : Walailak University Library .............................................................
โดย : ฝ่ายบริการ    วันที่ประกาศ : 08/03/2560