ขอเชิญแวะชม แวะดาวน์โหลด eBook ฟรี !!!


Warning: getimagesize(uploads/news/170303101410_001_445_fqFaZINe.png) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in C:\www\clm_new\news_read.php on line 227


รายละเอียด :

eBook ดีๆ จากหน่วยงานเครือข่ายโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เฉลิมพระเกียรติฯ 

มีให้ดาวน์โหลดฟรีที่คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด ขอเชิญผู้สนใจมาแวะชม แวะดาวน์โหลดได้ที่ https://oer.learn.in.th/ebook.............................................................
โดย :    วันที่ประกาศ : 03/03/2560