ขอเชิญแวะชม แวะดาวน์โหลด eBook ฟรี !!!รายละเอียด :

eBook ดีๆ จากหน่วยงานเครือข่ายโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เฉลิมพระเกียรติฯ 

มีให้ดาวน์โหลดฟรีที่คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด ขอเชิญผู้สนใจมาแวะชม แวะดาวน์โหลดได้ที่ https://oer.learn.in.th/ebook.............................................................
โดย : ฝ่ายบริการ    วันที่ประกาศ : 03/03/2560