ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ขอแจ้งวันเวลาทำการในช่วงปิดภาคการศึกษาที่ 2/2559


Warning: getimagesize(uploads/news/170216100056_001_442_4LaPYTG9.png) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in C:\www\clm_new\news_read.php on line 227


รายละเอียด :

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ขอแจ้งวันเวลาทำการในช่วงปิดภาคการศึกษาที่ 2/2559 

ระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ - 12 มีนาคม 2560 ดังนี้วันจันทร์ - ศุกร์ เปิดบริการเวลา 08.30 - 16.30 น.

วันเสาร์ - อาทิตย์ - วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการทั้งนี้ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน จะปิดก่อนเวลาทำการ 15 นาทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 075-673344

อีเมล์ : wulibrary@gmail.com

FB : Walailak University Library .............................................................
โดย : ฝ่ายบริการ    วันที่ประกาศ : 16/02/2560