ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ขอแจ้งวันหยุดทำการ 2 วัน


Warning: getimagesize(uploads/news/170210090705_001_440_T69eNg34.png) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in C:\www\clm_new\news_read.php on line 227


รายละเอียด :

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ขอแจ้งหยุดทำการเป็นเวลา 2 วัน ดังนี้วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 ปิดบริการเนื่องในวันมาฆบูชา

วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 เปิดบริการ เวลา 10.00-18.00 น.

วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 หยุดชดเชยวันมาฆบูชาส่วนพื้นที่นั่งอ่านภายนอกอาคารบริเวณชั้น 1 เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 075-673344

อีเมล์ : wulibrary@gmail.com

FB : Walailak University Library.............................................................
โดย :    วันที่ประกาศ : 10/02/2560