ม.วลัยลักษณ์ จัดอบรมให้นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช


Warning: getimagesize(uploads/news/170209111312_001_439_sLQjcLqL.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in C:\www\clm_new\news_read.php on line 227


รายละเอียด :

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ม.วลัยลักษณ์ โดยบรรณารักษ์สุวัฒน์ เกิดมณี จัดอบรมแนะนำการสืบค้นข้อมูล OPAC และการใช้ฐานข้อมูล เพื่อการค้นคว้า ต่อยอดการเรียนรู้ แก่อาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ณ ห้องสื่อการเรียนรู้ ชั้น 1 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ม.วลัยลักษณ์ พร้อมนำชมห้องสมุด.............................................................
โดย :    วันที่ประกาศ : 09/02/2560