ขอแนะนำบริการศูนย์บรรณสารฯ ผ่านคลิปใน youtube

รายละเอียด :

1. แนะนำการใช้ PULINET catalog sharinghttps://www.youtube.com/watch?v=hOCM3F7vfE02. แนะนำบริการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาhttps://www.youtube.com/watch?v=q6K8wgxaidU3. ต้องการ full paper ปีเก่าๆ ต้องทำอย่างไรดี??https://www.youtube.com/watch?v=_MM89pjJE-g4. แนะนำบริการยืม คืน ระหว่างห้องสมุด (ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค PULINET)https://www.youtube.com/watch?v=XeR4jfjZ5zU#t=21 .............................................................
โดย :    วันที่ประกาศ : 09/02/2560