ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม (TDC) สามารถเข้าใช้งานได้ตามปกติแล้ว


Warning: getimagesize(uploads/news/170207152911_001_436_ofA96PSr.png) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in C:\www\clm_new\news_read.php on line 227


รายละเอียด :

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม (TDC)

URL http://tdc.thailis.or.th/tdc

สามารถเข้าใช้งานได้ตามปกติแล้วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 075-673344

อีเมล์ : wulibrary@gmail.com

FB : Walailak University Library  .............................................................
โดย :    วันที่ประกาศ : 07/02/2560