• ขอแจ้งรายชื่อนักศึกษาที่มีรายการเกินกำหนดส่ง

  ศูนย์บรรณสารฯ ขอแจ้งรายชื่อนักศึกษา (ตามลิ้งค์ด้านล่าง) ที่มีรายการเกินกำหนดส่งขอให้นำทรัพยากรที่...


 • ขอแจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ค้างค่าปรับหนังสือประจำภาคการศึกษาที่ 1/2556

  ศูนย์บรรณสารฯ ขอแจ้งรายชื่อนักศึกษา (ลิ้งค์ด้านล่าง) ที่ค้างค่าปรับหนังสือประจำภาคการศึกษาที่ 1/2...


 • ศูนย์บรรณสารฯ แจ้งเวลาให้บริการห้องสมุด ช่วงปิดภาคการศึกษาที่ 1/2556

  ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม 2556 - 4 กันยายน 2556 เป็นช่วงปิดภาคการศึกษาที่ 1/2556
  ศูนย์บรรณส...


 • ศูนย์บรรณสารฯ ขอเชิญเข้าอบรมหัวข้อ วิธีเขียนบรรณานุกรมและการใช้โปรแกรม EndNote เพื่องานวิจัยและวิทยานิพนธ์ รอบวันที่ 30 สิงหาคม 2556

        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ขอเชิญนักวิจัย อาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึก...


 • ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ สออ. ประเทศไทย ครั้งที่ 31 เรื่อง"Education for all : Prospects & Challenge"

          ด้วยสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจ...


 • ศูนย์บรรณสารฯ ประกาศรับสมัครพนักงาน เพื่อทำงานพิเศษ

  ด้วยศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาเป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอนและวิจัยของมหาวิทยาลัยโดยเปิดให้...


 • ศูนย์บรรณสารฯ ขยายเวลาให้บริการห้องสมุดถึงเที่ยงคืน

  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ขยายเวลาเปิดให้บริการห้องสมุด ระหว่างวันที่ 29 ก.ค.-25 ส.ค.2556 ช่วงเ...


 • ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ eBook on EBSCOhost

  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ขอเชิญท่านใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ eBook on EBSCOhost ซึ่...