• แจ้งให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มาถ่ายรูปและสแกนลายนิ้วมือ เพื่อบันทึกข้อมูลลงระบบยืมคืนหนังสือ

    ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ขอแจ้งให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มาถ่ายรูปและสแกนลายนิ้วมือ เพื่อบันทึกข้...


  • ศูนย์บรรณสารฯ แจ้งเปลี่ยนประตูทางเข้าหลักสำหรับการใช้บริการห้องสมุด

    ตามที่ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้สำรวจความคิดเห็นประชาคมวลัยลักษณ์ด้วยแบบสอบถาม เรื่องการเปลี...