• เชิญใช้บริการหนังสือเรื่อง "การเปลี่ยนโฉมวิชาการ บทสรุปจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Course Redesign"

  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้รับมอบหนังสือเรื่อง "การเปลี่ยนโฉมวิชาการ บทสรุปจากการสัมมนาเ...


 • ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัย ทดลองใช้ฐานข้อมูล ProQuest Education Journals

  ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัย ทดลองใช้ฐานข้อมูล ProQuest Education Journals 


 • เชิญร่วมเสวนาและพบกับ หมู-วรรณ ปั่นสร้างสุข ณ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ชั้น ๑ ในวันพุธที่ ๑๘ กันยายน

  ด้วยศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา จัดโครงการเสวนา“เส้นทางของคนถีบรถ-นักปั่น” เพื่อเป็นก...


 • ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม "วิธีใช้ฐานข้อมูลห้องสมุด"

            ในภาคการศึกษาที่ 1/2556 ที่ผ่านมา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศ...


 • ศูนย์บรรณสารฯ ขอแจ้งให้นักศึกษาที่ยังไม่เก็บลายนิ้วมือ หรือถ่ายรูป ติดต่อห้องสมุดด่วน !!!

  งานบริการยืม-คืน ฝ่ายบริการ ศูนย์บรรณสารฯ ขอแจ้งให้นักศึกษาที่ยัง...


 • ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Emerald eBook

  Emerald eBook รวบรวมหนังสือมากกว่า 1,000 เล่มจากหนังสือ 130 ชื่อเรื่องประกอบด้วย 2 คอลเลคชั่น ดัง...


 • ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ "เสริมสร้างอัตลักษณ์อาเซียน:ศิลปะการเล่นเงาอาเซียน" (Shadow Play of Asean)

            อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับส่วนวิเทศ...


 • ขอเชิญใช้บริการ Electronic Document Delivery (EDD)

  Electronic Document Delivery (EDD) จัดให้บริการ แก่อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรที่สนใจ เพื่อขอรับส...