• มทร.พระนคร ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสาร

  ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร ได้จัดทำวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขามนุษยศาสตร์แล...


 • เชิญเชียร์การแข่งขันโต้วาทีนักศึกษา ในวันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560

  ขอเชิญชม เชียร์การโต้วาทีนักศึกษา ในวันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ศู...


 • ขอเชิญท่านทดลองใช้งานฐานข้อมูล Gale Academic OneFile

  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ขอเชิญท่านทดลองใช้งานฐานข้อมูล Gale Academic OneFile ดังนี้


 • ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ขอแจ้งปิดบริการห้องสมุด ในวันที่ 10 และ 12 พฤษภาคม 2560

  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ขอแจ้งปิดบริการห้องสมุด เป็นเวลา 2 วัน ดังนี้
  วันพุธที่ 10 พฤษ...


 • แหล่งรวบรวมผลงานวิจัยไทย Re-search Innovation

  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ขอแนะนำแหล่งรวบรวมผลงานวิจัยไทย มีมากมายหลากหลายผลงาน กว่า 4 แสน...


 • ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมนักอ่านพบนักเขียน “ครูทอม คำไทย หรือจักรกฤต โยมพยอม” ในวันที่ ๓ พฤษภาคม 2560

  ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมนักอ่านพบนักเขียน “ครูทอม คำไทย หรือจักรกฤต โยมพยอม” ในว...


 • ขอเชิญสำนักวิชาส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีชิงเงินรางวัลเงินสดและโล่รางวัล

  ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมชมและเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีนักศึกษาระหว่าง 17-24 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวล...


 • การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์ด้วยเทคนิค Responsive Web Design

  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาร่วมกับสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์จัดโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนการ...