• ศูนย์บรรณสารฯ ขอเรียนเชิญท่านเข้าอบรมการใช้โปรแกรม EndNote

  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ขอเรียนเชิญอาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิจัย และผู้สนใจเข้าอบ...


 • ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล (ศูนย์คอมพิวเตอร์) แจ้งเปลี่ยนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ในวันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2560

  เนื่องจากส่วนอาคารสถานที่จะทำการเปลี่ยนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองภายในอาคารคอมพิวเตอร์ ในวันอาทิตย์ท...


 • ศูนย์บรรณสารฯ ขอแจ้งให้นักศึกษาโปรดพกบัตรนักศึกษาทุกครั้ง

  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา (ห้องสมุด) ขอแจ้งให้น้องๆ นักศึกษาโปรดพกบัตรนักศึกษาทุกครั้ง เพื่อทำก...


 • เชิญทุกท่านใช้บริการฐานข้อมูล SCOPUS

  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ขอเชิญชวนท่านใช้บริการฐานข้อมูลที่บอกรับใหม่ล่าสุด ซึ่งมีรายละเอียด ด...


 • ศูนย์บรรณสารฯ ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงระบบการจัดชั้นหนังสือ

  ศูนย์บรรณสารฯ ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงระบบการจัดชั้นหนังสือ

  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ขอแจ้ง...


 • ศูนย์บรรณสารฯ ขอแจ้งวันเวลาให้บริการ ระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม - 3 กันยายน 2560 ดังนี้

  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ขอแจ้งวันเวลาให้บริการห้องสมุด ระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม - 3 กันยายน 25...


 • ฐานข้อมูลใช้ฟรีจาก Cambridge Core ใช้ได้ตั้งแต่บัดนี้ - 31 กรกฎาคม 2560

  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ขอเชิญผู้สนใจเข้าทดลองใช้งานวารสารและหนังสือได้ฟรีจาก Cambridge Unive...


 • พบกับห้องสมุดโฉมใหม่ เร็วๆ นี้

  ด้วยศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้นำเทคโนโลยี RFID มาบริหารจัดการห้องสมุด ซึ่งพร้อมจะให้บริการต้...