• ขอเชิญใช้บริการฝึกอบรมวิธีสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์

  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา จัดให้มีบริการฝึกอบรมวิธีสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ ฐานข้อมูลงานวิจัยฉบับ...


 • ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ขอแจ้งรายชื่อนักศึกษาค้างส่งหนังสือ

  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อในไฟล์แนบ กรุณานำหนังสือมาคืนหรือติดต่อ...


 • ขอเชิญท่านเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเสริมสร้างศักยภาพงานวิจัยไปกับฐานข้อมูล SCOPUS

  สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เปิดตัวฐานข้อมูลระดับโลกที่เป็นหนึ่งในฐ...


 • ศูนย์บรรณสารฯ ปิดบริการในวันที่ 12 - 14 สิงหาคม 2560

  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ขอแจ้งปิดบริการห้องสมุด เป็นเวลา 3 วัน คือ
  ในวันที่ 12 - 14 สิ...


 • แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ World eBook Library (WEL)

  ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ World eBook Library มีหนังสือประมาณ 3 ล้านชื่อเรื่อง ครอบคลุมเนื้อ...


 • ขอรับบริจาคหนังสือและวารสารจัดทำห้องสมุดในสวน

  ขอรับบริจาคหนังสือและวารสารจัดทำห้องสมุดในสวน...ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา กำลังดำเนินการจัดทำห้...


 • เชิญชวนส่งผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร JCST

  มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญชวนส่งผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร JCST

  ผู้สนใจศึกษารายละเอีย...


 • เชิญชวนส่งบทความวารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน

  ขอเชิญชวนท่านส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทัศน์ หรือบทวิจารณ์หนังสือ ที่มีเนื้อหาด้านรัฐ...