• แหล่งรวบรวมผลงานวิจัยไทย Re-search Innovation

  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ขอแนะนำแหล่งรวบรวมผลงานวิจัยไทย มีมากมายหลากหลายผลงาน กว่า 4 แสน...


 • ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมนักอ่านพบนักเขียน “ครูทอม คำไทย หรือจักรกฤต โยมพยอม” ในวันที่ ๓ พฤษภาคม 2560

  ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมนักอ่านพบนักเขียน “ครูทอม คำไทย หรือจักรกฤต โยมพยอม” ในว...


 • ขอเชิญสำนักวิชาส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีชิงเงินรางวัลเงินสดและโล่รางวัล

  ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมชมและเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีนักศึกษาระหว่าง 17-24 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวล...


 • การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์ด้วยเทคนิค Responsive Web Design

  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาร่วมกับสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์จัดโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนการ...


 • ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูล CambridgeCore

  CambridgeCore เป็นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ให้บริการวารสารออนไลน์ ซึ่งครอบคลุมสหสาขาได้แก่ ...


 • ขอเชิญท่านเข้าอบรมการใช้งาน EDS (EBSCO Discovery Service)

  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ขอเรียนเชิญอาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจเข้าร่วมอบรมการใช้งาน E...


 • ศูนย์บรรณสารฯ ขอแจ้งเวลาทำการห้องสมุด ตั้งแต่วันที่ 10 - 12 เมษายน 2560

  ตามที่มหาวิทยาลัยประกาศหยุดการเรียนการสอน ตั้งแต่วันที่ 10 - 12 เมษายน 2560 นั้น ศูนย์บรรณสารและส...


 • ขอแนะนำฐานข้อมูลทดลองใช้ Science Reference Center

  ฐานข้อมูล Science Reference Center

  รายละเอียด : ประกอบด้วยบทความฉบับเต็มจำนวนหลายร้อยบท...