• ศูนย์บรรณสารฯ ขอแจ้งให้นักศึกษาโปรดพกบัตรนักศึกษาทุกครั้ง

  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา (ห้องสมุด) ขอแจ้งให้น้องๆ นักศึกษาโปรดพกบัตรนักศึกษาทุกครั้ง เพื่อทำก...


 • เชิญทุกท่านใช้บริการฐานข้อมูล SCOPUS

  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ขอเชิญชวนท่านใช้บริการฐานข้อมูลที่บอกรับใหม่ล่าสุด ซึ่งมีรายละเอียด ด...


 • ศูนย์บรรณสารฯ ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงระบบการจัดชั้นหนังสือ

  ศูนย์บรรณสารฯ ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงระบบการจัดชั้นหนังสือ

  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ขอแจ้ง...


 • ศูนย์บรรณสารฯ ขอแจ้งวันเวลาให้บริการ ระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม - 3 กันยายน 2560 ดังนี้

  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ขอแจ้งวันเวลาให้บริการห้องสมุด ระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม - 3 กันยายน 25...


 • ฐานข้อมูลใช้ฟรีจาก Cambridge Core ใช้ได้ตั้งแต่บัดนี้ - 31 กรกฎาคม 2560

  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ขอเชิญผู้สนใจเข้าทดลองใช้งานวารสารและหนังสือได้ฟรีจาก Cambridge Unive...


 • พบกับห้องสมุดโฉมใหม่ เร็วๆ นี้

  ด้วยศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้นำเทคโนโลยี RFID มาบริหารจัดการห้องสมุด ซึ่งพร้อมจะให้บริการต้...


 • นักศึกษารายวิชา BUS-311 เข้าอบรมวิธีการเขียนบรรณานุกรมและการใช้โปรแกรม EndNote X4

  วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560 อาจารย์ ดร.ปานแก้วตา ลัคนาวานิช อาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการ ไ...


 • ศูนย์บรรณสารฯ ขยายเวลาให้บริการห้องสมุดจนถึงเที่ยงคืน ระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม - 18 มิถุนายน 2560

  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ขอแจ้งเวลาให้บริการห้องสมุดในช่วงก่อนสอบและระหว่างสอบปลายภาค ระห...