• ฐานข้อมูลใช้ฟรีจาก Cambridge Core ใช้ได้ตั้งแต่บัดนี้ - 31 กรกฎาคม 2560

  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ขอเชิญผู้สนใจเข้าทดลองใช้งานวารสารและหนังสือได้ฟรีจาก Cambridge Unive...


 • พบกับห้องสมุดโฉมใหม่ เร็วๆ นี้

  ด้วยศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้นำเทคโนโลยี RFID มาบริหารจัดการห้องสมุด ซึ่งพร้อมจะให้บริการต้...


 • นักศึกษารายวิชา BUS-311 เข้าอบรมวิธีการเขียนบรรณานุกรมและการใช้โปรแกรม EndNote X4

  วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560 อาจารย์ ดร.ปานแก้วตา ลัคนาวานิช อาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการ ไ...


 • ศูนย์บรรณสารฯ ขยายเวลาให้บริการห้องสมุดจนถึงเที่ยงคืน ระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม - 18 มิถุนายน 2560

  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ขอแจ้งเวลาให้บริการห้องสมุดในช่วงก่อนสอบและระหว่างสอบปลายภาค ระห...


 • มทร.พระนคร ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสาร

  ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร ได้จัดทำวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขามนุษยศาสตร์แล...


 • เชิญเชียร์การแข่งขันโต้วาทีนักศึกษา ในวันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560

  ขอเชิญชม เชียร์การโต้วาทีนักศึกษา ในวันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ศู...


 • ขอเชิญท่านทดลองใช้งานฐานข้อมูล Gale Academic OneFile

  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ขอเชิญท่านทดลองใช้งานฐานข้อมูล Gale Academic OneFile ดังนี้


 • ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ขอแจ้งปิดบริการห้องสมุด ในวันที่ 10 และ 12 พฤษภาคม 2560

  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ขอแจ้งปิดบริการห้องสมุด เป็นเวลา 2 วัน ดังนี้
  วันพุธที่ 10 พฤษ...