• ขอเชิญท่านเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเสริมสร้างศักยภาพงานวิจัยไปกับฐานข้อมูล SCOPUS

  สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เปิดตัวฐานข้อมูลระดับโลกที่เป็นหนึ่งในฐ...


 • ศูนย์บรรณสารฯ ปิดบริการในวันที่ 12 - 14 สิงหาคม 2560

  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ขอแจ้งปิดบริการห้องสมุด เป็นเวลา 3 วัน คือ
  ในวันที่ 12 - 14 สิ...


 • แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ World eBook Library (WEL)

  ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ World eBook Library มีหนังสือประมาณ 3 ล้านชื่อเรื่อง ครอบคลุมเนื้อ...


 • ขอรับบริจาคหนังสือและวารสารจัดทำห้องสมุดในสวน

  ขอรับบริจาคหนังสือและวารสารจัดทำห้องสมุดในสวน...ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา กำลังดำเนินการจัดทำห้...


 • เชิญชวนส่งผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร JCST

  มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญชวนส่งผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร JCST

  ผู้สนใจศึกษารายละเอีย...


 • เชิญชวนส่งบทความวารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน

  ขอเชิญชวนท่านส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทัศน์ หรือบทวิจารณ์หนังสือ ที่มีเนื้อหาด้านรัฐ...


 • ศูนย์บรรณสารฯ ขอเรียนเชิญท่านเข้าอบรมการใช้โปรแกรม EndNote

  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ขอเรียนเชิญอาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิจัย และผู้สนใจเข้าอบ...


 • ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล (ศูนย์คอมพิวเตอร์) แจ้งเปลี่ยนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ในวันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2560

  เนื่องจากส่วนอาคารสถานที่จะทำการเปลี่ยนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองภายในอาคารคอมพิวเตอร์ ในวันอาทิตย์ท...