• กิจกรรมอบรมการใช้โปรแกรม EndNote วันที่ 24 มีนาคม 2560

  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNo...


 • แจ้งปฏิทินกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้เดือนมีนาคม

  แจ้งปฏิทินกิจกรรม และการใช้พื้นที่ศูนย์การเรียนรู้เดือนมีนาคม 2560 ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถติดตามข่...


 • เชิญทุกท่านถ่ายภาพ 3 มิติ ณ บริเวณชั้น 1 ประตูทางเข้าอาคารศูนย์บรรณสารฯ

  เชิญทุกท่านถ่ายภาพ 3 มิติ ณ บริเวณชั้น 1 ประตูทางเข้าอาคารศูนย์บรรณสารฯ 

  ...


 • แจ้งการเดินทางมาอาคารบรรณสารและสื่อการศึกษาตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม

  เนื่องจากมีการตั้งเต๊นท์จัดกิจกรรม Creative Land งาน Walailak Expo และวาด Street Art บนถนนทางเข้า...


 • 3 คอร์สเด็ดในโซน Creative Land-Walailak Expo 24 มี.ค.-1 เม.ย.60

  ฝ่ายการเรียนรู้และการศึกษาไร้พรมแดน ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้แบ...


 • ขอเชิญผู้สนใจเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote X4

  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNo...


 • ศูนย์บรรณสารฯ ขอแจ้งวันเวลาทำการ ในช่วงวันที่ 13 มีนาคม - 21 พฤษภาคม 2560

  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ขอแจ้งวันเวลาให้บริการห้องสมุด ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม - 21 พฤษภาคม 2...


 • แนะนำการใช้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook)

  นอกจากหนังสือฉบับพิมพ์ที่เป็นตัวเล่มกระดาษแล้ว ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้จัดหาและมีบริการหนั...