• ศูนย์บรรณสารฯ ขอเชิญท่านเข้าอบรมการใช้งาน EDS (EBSCO Discovery Service)

  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย และบุคลากร เข้าร่วมอบรมการใช้งาน EDS ...


 • ศูนย์บรรณสารฯ ได้รับรางวัลองค์กรคาร์บอนนิวทรอล

  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้สมัครเข้าร่วมโครงการขยายผลกิจกรรมชดเชยคาร์บอน เพื่อสนับสนุนตลาดคาร์...


 • ศูนย์บรรณสารฯ ขอแจ้งตารางจัดอบรมการใช้โปรแกรม EndNote ในเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2560

  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ขอแจ้งตารางจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกร...


 • ขอเชิญใช้บริการชุดนักอ่าน

  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา จัดให้มีบริการยืมชุดนักอ่าน ประกอบด้วยโต๊ะญี่ปุ่น พร้อมเบาะรองนั่ง&nb...


 • ขอแนะนำฐานข้อมูล ThaiJO

  Thai Journals Online เป็นระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย เป็นแหล่งรวมวารสารวิชา...


 • ศูนย์บรรณสารฯ เปิดรับสมัครสมาชิกบัตร CLM Privilege

  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจสมัครสมาชิกบัตร CLM Privilege 

  ตั...


 • ศูนย์บรรณสารฯ ขอเรียนเชิญท่านเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote

  นย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ขอเรียนเชิญอาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิจัย และผู้สนใจเข้าอบรม...


 • ศูนย์บรรณสารฯ ขยายเวลาให้บริการห้องสมุดจนถึงเที่ยงคืน

  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ขยายเวลาให้บริการห้องสมุดในช่วงเตรียมสอบ

  และระหว่างสอบปลายภ...